ติดต่อลงโฆษณา racingweb@gmail.com

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ชุดลอยกระทงเด็ก ชุดนางนพมาศ  ชุดไทยเด็กผู้หญิง  ชุดไทยเด็กชุดลอยกระทงเด็ก ชุดนางนพมาศ ชุดไทยเด็กผู้หญิง ชุดไทยเด็ก
สืบสานวัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่งต่อให้ลูกๆหลานๆ
ด้วยการแต่งชุดไทย และประเพณีไทย
สวมใส่ชุดไทยสวยๆไปเที่ยวงานลอยกระทง หรือประกวดนางนพมาศ งามๆทั้วหน้าค่ะ
ในชุดเซ็ทมี 2 ชิ้น คือ เสื้อลูกไม้+ผ้าถุง
เนื้อผ้านิ่ม สวมใส่สบาย ไม่คันค่ะ งานตัดเย็บปราณีต
มีเสื้อ 3สี และผ้าถุง 8 สี ( สอบถามรายละเอียด นะคะ )
มี size S M L XL

มีรายละเอียด size ดังนี้
S เสื้อ รอบอก 16-22 “/กระโปรง รอบเอว 16-20 ยาว 17”น้ำหนัก 9-11 Kg. ราคา 320 บาท
M เสื้อ รอบอก 22-24”/กระโปรง รอบเอว 18-22 ยาว 20”น้ำหนัก 12-16 Kg. ราคา 350 บาท
L เสื้อ รอบอก 26-28 “/กระโปรง รอบเอว 20-24 ยาว 23”น้ำหนัก 16-21 Kg. ราคา 390 บาท
XL เสื้อ รอบอก 30-34” ยาว 16”/กระโปรง รอบเอว 20-24 ยาว 26”น้ำหนัก 22-27 Kg. ราคา 450 บาท

สินค้าพร้อมส่งค่ะ


ค่าจัดส่ง
ลงทะเบียน 30
ems 50
*** สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืน ***

สอบถามเพิ่มเติมครับ
มือถือ 06-3697-9644
Id line: Uokkai
http: //line.me/ti/p/~uokkai
2

บทสวดทําวัตรเช้าแปล
สวดมนต์ทำวัตรเช้าพร้อมคำแปล สวดทุกวัน สร้างกุศลเพิ่มขึ้น โดยจะเป็นกุศลชนิดมีปัญญาสามารถพ้นทุกข์ได้และเข้าใจชีวิตได้ดี เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองตลอดทั้งวัน
คําบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ โดยพระองค์เอง
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด ตรัสไว้ดีแล้ว
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด ปฏิบัติดีแล้ว
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ ปรินิพพานนานแล้ว ทรงสร้างคุณอันสําเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลัง
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่อง สักการะ อันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิง ทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสกา พระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
ปุพพภาคนมการ
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
อะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
(ท่อง 3 จบ)
พุทธาภิถุติ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส ตะถาคะโต พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึก ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวา เป็นผู้มีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว์
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชังสะเทวะ มะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทําความดับทุกข์ ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามาร พรหม และหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง สมณะพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม
โย ธัมมัง เทเสสิ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว
อาทิกัลยาณัง ไพเราะในเบื้องต้น
มัชเฌกัลยาณัง ไพเราะในท่ามกลาง
ปะริโยสานะกัลยาณัง ไพเราะในที่สุด
สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ ทรงประกาศ พรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะ (คําอธิบาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ)
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
ตะมะหัง ภะคะวันตัง ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
สิระสา นะมามิ พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า.
(กราบระลึกพระพุทธคุณ)
ธัมมาภิถุติ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จํากัดกาล
เอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า.
(กราบระลึกพระธรรมคุณ)
สังฆาภิถุติ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ คู่แห่งบุรุษ 4 คู่
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา นับเรียงตัวบุรุษ ได้ 8 บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานํามาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น.
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า.
(กราบระลึกพระสังฆคุณ)
รตนัตตยัปปณามคาถา
(หันทะ มะยัง ระตะนัตต๎ยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส)
พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของโลก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก จําแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน ส่วนใด
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้น
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ
สังโฆ สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก เป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตรัสรู้ตามพระสุคต หมู่ใด
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้า มีปัญญาดี
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง วัตถุตตยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสัทธิยา บุญใด ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสาม คือพระรัตนตรัย อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทําแล้ว เป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ ขออุปัททวะ(ความชั่ว) ทั้งหลาย จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย ด้วยอํานาจความสําเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น.
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์
อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพพาน
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ
มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่า
ชาติปิ ทุกขา แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์
ชะราปิ ทุกขา แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์
มะระณัมปิ ทุกขัง แม้ความตายก็เป็นทุกข์
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา แม้ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ความประสพกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์
สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์
เสยยะถีทัง ได้แก่ สิ่งเหล่านี้ คือ
รูปูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือรูป
เวทะนูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือเวทนา
สัญญูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสัญญา
สังขารูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสังขาร
วิญญาณูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณ
เยสัง ปะริญญายะ เพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์ เหล่านี้เอง
ธะระมาโน โส ภะคะวา จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่
เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย เช่นนี้ เป็นส่วนมาก
เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ อนึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ย่อมเป็นไป ในสาวกทั้งหลาย ส่วนมาก มีส่วนคือการจําแนกอย่าง นี้ว่า
รูปัง อะนิจจัง รูปไม่เที่ยง
เวทะนา อะนิจจา เวทนาไม่เที่ยง
สัญญา อะนิจจา สัญญาไม่เที่ยง
สังขารา อะนิจจา สังขารไม่เที่ยง
วิญญาณัง อะนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยง
รูปัง อะนัตตา รูปไม่ใช่ตัวตน
เวทะนา อะนัตตา เวทนาไม่ใช่ตัวตน
สัญญา อะนัตตา สัญญาไม่ใช่ตัวตน
สังขารา อะนัตตา สังขารไม่ใช่ตัวตน
วิญญาณัง อะนัตตา วิญญาณไม่ใช่ตัวตน
สัพเพ สังขารา อะนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้
เต (ตา)* มะยัง โอติณณามะหะ พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบงําแล้ว
ชาติยา โดยความเกิด
ชะรามะระเณนะ โดยความแก่ และความตาย
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ โดยความโศก ความร่ําไรรําพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย

ทุกโขติณณา เป็นผู้ถูกความทุกข์ หยั่งเองแล้ว
ทุกขะปะเรตา เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว
อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ ทําไฉน การทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฎชัดแก่เราได้.

(สําหรับอุบาสกอุบาสิกาสวด) *
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวะตัง สะระณัง คะตา เราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้นเป็นสรณะ
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ ถึงพระธรรมด้วย ถึงพระสงฆ์ด้วย
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ จักทําในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกําลัง
สา สา โน ปะฏิปัตติ ขอให้ความปฏิบัตินั้น ๆ ของเราทั้งหลาย
อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ ทั้งสิ้นนี้เทอญ.
(สําหรับภิกษุสามเณร)
จิระปะรินิพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น
สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา เป็นผู้มีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว
ตัสมิง ภะคะวะติ พ๎รัห๎มะจะริยัง จะรามะ ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต ของภิกษุทั้งหลาย
ตัง โน พ๎รัห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุด แห่งกองทุกข์สิ้นนี้เทอญ.
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)
ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวร
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ เพียงเพื่อบําบัดความหนาว
อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ เพื่อบําบัดความร้อน
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ฉันบิณฑบาต
เนวะ ทวายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน
นะ มะทายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อคววามเมามัน เกิดกําลังพลังทางกาย
นะ มัณฑะนายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ
นะ วิภูสะนายะ ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้
ยาปะนายะ เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพนี้ด้วย
วิหิงสุปะระติยา เพื่อความสิ้นไปแห่งความลําบากทางกาย
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ ด้วยการทําอย่างนี้ เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกข์เวทนาเก่าคือ ความหิว
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ และไม่ทําทุกข์เวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น
ยาต๎รา จะ เม ภะวัสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่ง อัตภาพนี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย จักมีแก่เราดังนี้
ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ใช้สอยเสนาสนะ
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ เพียงเพื่อบําบัดความหนาว
อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ เพื่อบําบัดความร้อน
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมี จากดินฟ้าอากาศ และเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ ในที่หลีกเร้นสําหรับภาวนา
ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว บริโภคเภสัชบริขาร อันเกื้อกูลแก่คนไข้
ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ เพียงเพื่อบําบัดทุกข์เวทนา อันบังเกิดขึ้นแล้ว มีอาพาธต่างๆ เป็นมูล
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้.
ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
(หันทะ มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส)
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง สิ่งเหล่านี้นี่ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ
ยะทิทัง จีวะรัง ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล สิ่งเหล่านี้ คือจีวร และคนผู้ใช้สอยจีวรนั้น
ธาตุมัตตะโก เป็นสักว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้น
นิสสัตโต มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน
นิชชีโว มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล
สุญโญ ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน
สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ ก็จีวรทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม
อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา ครั้นมาถูกเข้ากับกาย อันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง สิ่งเหล่านี้นี่ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ
ยะทิทัง ปิณฑะปาโต ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล สิ่งเหล่านี้ คือบิณฑบาต และคนผู้บริโภคบิณฑบาตนั้น
ธาตุมัตตะโก เป็นสักว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้น
นิสสัตโต มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน
นิชชีโว มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล
สุญโญ ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน
สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย ก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม
อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา ครั้นมาถูกเข้ากับกาย อันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายะติ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง สิ่งเหล่านี้นี่ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ
ยะทิทัง เสนาสะนัง ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล สิ่งเหล่านี้ คือเสนาสนะ และคนผู้ใช้สอยเสนาสนะนั้น
ธาตุมัตตะโก เป็นสักว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้น
นิสสัตโต มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน
นิชชีโว มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล
สุญโญ ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน
สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ ก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียด มาแต่เดิม
อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา ครั้นมาถูกเข้ากับกาย อันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน
ยะถาปัจจะยังปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง สิ่งเหล่านี้นี่ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ
ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะเภสัชะปะริกขาโร ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล สิ่งเหล่านี้ คือเภสัช บริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้ และคนผู้บริโภคเภสัชบริขารนั้น
ธาตุมัตตะโก เป็นสักว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้น
นิสสัตโต มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน
นิชชีโว มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล
สุญโญ ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน
สัพโพ ปะนายัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย ก็คิลานเภสัชทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม
อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา ครั้นมาถูกเข้ากับกาย อันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายะติ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน
ปัตติทานคาถา
(หันทะ มะยัง ปัตติทานะ คาถา โย ภะณามะ เส)
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
เทวดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่ในเรือนโพธิในที่นั้นๆ
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันเต ปูชิตา
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล
เทวดาทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน ขอจงทําซึ่งความสวัสดีความเจริญในมณฑลวิหารนี้
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา
พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดี ที่เป็นปานกลางก็ดี ที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดี อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานบดี พร้อมด้วยอารมิกชนก็ดี
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต
ชนทั้งหลายเหล่าใด ที่เป็นชาวบ้านก็ดี ที่เป็นชาวประเทศก็ดี ที่เป็นชาวนิคมก็ดี ที่เป็นอิสระเป็น ใหญ่ก็ดี ขอชนทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้มีความสุขเถิด
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นชลาพุชะกําเนิดก็ดี ที่เป็นอัณฑชะกําเนิดก็ดี ที่เป็นสังเสทชะกําเนิดก็ดี ที่เป็นโอปปาติกะกําเนิดก็ดี
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง
สัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้น ได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยยานิกธรรม ประกอบในอันนําผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากสังสารทุกข์ จงกระทําซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิด
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นาน อนึ่ง ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม จงดํารงอยู่นาน
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ในอันทําซึ่งประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิด
อัมเห รักขะตุ สัมธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน
ขอพระสัทธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้ว จงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติซึ่งธรรมแม้ทั้งปวง
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต
ขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรม ที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิด
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
แม้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้เลื่อมใสแล้วในพระพุทธศาสนา ฝนจงเพิ่มให้อุทกธารตกต้องในกาลโดยชอบ
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
จงนําไปซึ่งเมทนีดลให้สําเร็จประโยชน์ เพื่ออันบังเกิดความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย
มาตา ปิตา จะ อัต๎ระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
มารดาและบิดา ย่อมถนอมบุตรน้อย อันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ
พระราชาทั้งหลายจงทรงรักษาประชาราษฎร์ โดยชอบในกาลทั้งปวงฉันนั้น.
(บทสวดทําวัตรเช้า จบ)
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : บทสวดมนต์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.sanook.com/horoscope/

Tags :  ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงดวงวันนี้
3
General Community / Hot asian naked women in heels - Nude photos
« กระทู้ล่าสุด โดย gotutop เมื่อ วันนี้ เวลา 11:48:37 »

CLICK HERE!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Japanese Fuck Five Sex Video Richard Young Actor Jaye Rose XXX Redhead babe Bunttarkka shows her boobs Black Girls Fotos Fapping Porn Chanel West Coast Sexy Images Blogs About Porn Cfnm Clothed Female Naked Male Huge tits mommy cheats with compilation Natasha Teen Anal Asian goes full naked gets naughty best adult free compilation Africa assholes lick cock orgy Penis High Heel Pornstar name archive Ripping Hose then POV Fucking for Spunk Fountain on A-Hole Arab Teen Amateur Hungry Woman Gets Food And Fuck First marital-device than anal sex Karma.Rx Premium Snapchat Sexy naked and horny black females Janey Jones Porn Porn Girl 15 Naked Slaves Bozena hot secretary Phoenixxvip.Com Mms Sex Scandal Of Young Mallu Girl With Lover Chanel West Coast Leaked Nudes Crossdresser Video Sex Adriana fists herself with smiley free porn photos Playboy bunny masturbation Bondage fairies extreme manga fortunate fella copulates Lilane Tiger Hot Mom Seduction Smoking trance erotic edging leather mistress compilations Three handsome boys sucking dicks Teen ass rimmed by wife in threeway Hottest Ebony Slut with Big Ass Slammed by Brutal Hard Phallus Hearthstone Overwatch Fine Girl Porn Pic Catwoman Sfm Porn White panties wedgie fan pic Lianev PureXXXFilms Video: Detention Sluts Cute chick is happy to receive facial Sexy honeys loving anal threesome Miriam Zucker,Jennifer Delora,Krista Lane,Denise Torek,Electra Glyde,Unknown in Sensations[1987] (. Snapchat Omegle Kik Jailbaits China School Sex Brunette fucked at pool homemade Girls Gone Wild Blonde Henrai Videos Safe homemade anal lube fan compilations G Spot Tumbler Submission Time Plump and mature blonde Johnny Castle's dick casts a shadow in London Keyes' cunny Japanese kiss lucky guy fan pictures Brother Rape Sister Xxx Lets all go play nagasaki Tiny Naked Butts Flexible Teen Licking Emily Blunt Sex Scene Porn Game Shemale Asian Stocking Tease Lesbian Girls Weekend 41Ticket - Round and Pounded: Akane Kassiedw Naked Drops homegrown ebony goddess pictures Homemade big tit porn in which I fuck my twat with toy Danbboru majito3 dilettante movie on 1/24/15 13:10 from chaturbate Sexy Amour Angels Teacher Accidental Nip Slip Brook Little Porn Midget Porn Funny Butt Workout Asian Babes Reddit Foxy Small Tited Girls Sucking Thier Boyfriends Dick Clea Gaultier Nude Moms orgasm compilations Katerin - Latina Spreads Ass, Anal Toys, Mini-Gapes Short dress porn babes gifs Africa slave lick penis load cumm on face Ai Asakura and Friends in Hog Not Even Eldest Daughter Part1 Carina Roman in Stripper Diaries #2 Oppai Mousepad Bukkake Cum Swap Serious fisting, Punching her cervix Angelina Valentine gets nailed by Keiran Lee Junges madchen anal Toilet lady Shaving ass hair Porno Mom And Son Romantic amateur foursome Amish Girls Go Anal Part 1 Hot Coed Sweet Blonde Teen Outdoors Craigslist Nude Denver You Potn Haircut Porno San Diego Mature Escorts Teenage janet jackson nude Miakhalifa Nude Little Big Big Dick Fre British Porn Uzyna Uzona Naked Theatre Suhagraat Sex Story Reality kings group Doots from flavor of love nude Asian Fake Nude Money Com Porn Oral Porno Big Cock Secretary Thick redhead pwag riding dick compilations Cowgirl fuck pussy gif Two hot girls have sex Amateur stripper practices Stunning extremely naughty solo blonde more compilations Cutie spreads legs and gets pussy licked Bikini Big Boobed Lesbians Sensual Jane And Katerina Hartlova In Bath Porno Pic Xxx 1 Thick ebony strip club Hannah Hilton Green Bikini Hardcore Pussy Pounding Lesbian Teen Outdoor Nude Women Doing Stuff Tna Rosemary Naked Hot Naked Milf Gifs Mature Dogging Tube Extreme deepthroat blowjob cumshot swallow Hentai Girls Shemales Videos Tiny Teen Russian Girl Sizzling Blonde Babe Passionate Slurps Gigantic Fat Wang Long Tongue Sex Sxsy grils teen pants fall best adult free image Teenage Girls Porn Videos Milf Sexy Soles Alex Grey Triple Play Blake And Kenna Sex Images Full Screen Online Skinny Teen Alcor Mlp Porn Daniel Sea Nude Video Ourshdtvhorny japanese busty milf creampied Mouth swallow quickie Pretty Little Fuck Doll Riley Reids Public Disgrace India Summer and Slutty Teen Share Nice Cock Watch Don Jon Full Movie Free Amazing Japanese whore Miu Fujisawa in Exotic Doggy Style JAV movie White girl gets backshots free porn image Naked woman sitting legs spread Busty Blonde Defiled in Public Pretty Hair Used to mop up Oil Lexi diamond fuck shemale bruce messy fan photo 
https://telegra.ph/Trener-sdelal-kuni-i-otodral-zhopastuyu-osobu-v-rozovyh-shortikah-07-01
https://best-son.ru/xxx/Love-My-Girlfriends-Ass.html
https://masterural72.ru/porn/Brit-milf-anal-creampie.html
https://poznakomilisya.ru/dating/Znakomstvo-Invalidov-Ianvar-2023-Ukraina-45-55.html
https://gwende.ru/seks/Smotret-Porno-Filmy-S-Biseksualami-So-Smyslom.html
https://catriso.ru/porno/Chastnoe-Porno-Na-More.html
https://kalugates.ru/xxx/Hagraven-Porn.html
https://masterural72.ru/porn/Kinky-whore.html
https://telegra.ph/Bdsm-Upside-Down-07-10
https://poznakomilisya.ru/dating/Russkie-Porno-Video-Saitakh-Znakomstv.html
https://telegra.ph/Porno-so-starymi-muzhikami-foto-07-12
https://telegra.ph/Der-Freund-des-Mannes-fickt-seine-Frau-in-ein-Kondom-und-endet-im-Mund-06-24
https://xavisa.ru/porno/Trakhnul-Dva-Raza-Porno.html
https://telegra.ph/Nuevos-Videos-Porno-Mexicanos-07-22
https://xavisa.ru/seks/Porno-Video-Russkoe-Zastavliaet-Muzha-Sosat.html
https://poznakomilisya.ru/dating/24-Navechno-Sait-Znakomstv-Moia-Stranitsa.html
https://telegra.ph/Privatpaar-fickt-geil-vor-der-Cam-07-05
https://xavisa.ru/seks/Porno-Rodnykh-Chitat.html
https://telegra.ph/Fake-Taxi-a-zranД›nГЎ-bД›ЕѕkynД›-07-25
https://moi-magaz.ru/pics/Magazin-Stil-Ru.html
https://moi-magaz.ru/pics/Magazin-Ryby-Na-Profsoiuznoi.html
https://moi-magaz.ru/pics/Magazin-Dobrotsen-V-Tule.html
https://telegra.ph/Marika-Showybeauty-07-16
https://cellky.ru/porno/Porno-Prostitutka-Na-Litso.html
https://telegra.ph/KocasД±nД±-Aldatan-Film-Izle-Erotik-07-23
https://telegra.ph/Eblya-mamash-zhestko-foto-07-09
https://telegra.ph/Na-plyazhe-foto-07-15
https://telegra.ph/Blondinka-detka-sosanie-Dik-byl-pojman-tak-chto-ej-prishlos-delit-ego-s-drugoj-zhenshchinoj-07-17
https://telegra.ph/Podborka-krasivyh-popok-i-naturalnyh-titek--porno-i-seks-foto-s-zhopami-i-popkami-07-24
https://telegra.ph/Lyubitelskoe-podglyadyvanie-za-zagoreloj-devushkoj-trahayushchejsya-na-prirode-07-02
https://masterural72.ru/porn/Free-Compilation-Cumshot-Body-Matures-Fuck-Compilation-Milf-Sex.html
https://telegra.ph/Stiefelluder-Laura-Paradise-liebt-Fleischpeitschen-im-Fickloch-06-25
https://telegra.ph/Mladshaya-sestra-hochet-ebatsya-s-bratom-i-dobivaetsya-svoego-06-30
https://telegra.ph/Sisyastye-seksualnye-devushki-07-07
https://dysex.ru/seks/Zhestkoe-Gruppovoe-Porno-Izvrashchentsev.html
https://telegra.ph/Mischlingsfick-mit-hГјbscher-Starla-Sterling-07-16
https://telegra.ph/Schön-lecken-sich-die-beiden-süßen-Lesben-ihre-Pussys-06-28
https://telegra.ph/Real-Caught-Sex-Videos-07-20
https://telegra.ph/Sexwap-Olgun-KadД±n-Pornosu-07-19
https://moi-magaz.ru/pics/Nota-Plius-Magazin-Moskva-Katalog.html
https://telegra.ph/Geil-im-Wagen-durchgefickt-07-03
https://moi-magaz.ru/pics/Set-Magazinov-Dns-V-Ufe-Adresa.html
https://dysex.ru/seks/Porno-Sait-Novyi-HD-2021.html
https://zaznakomilis.ru/date/Seks-Znakomstva-Ekaterinburg-Nomer-Telefona.html
https://vinsao.ru/seks/Soset-Griaznyi-Khui-Porno-Foto.html
https://xavisa.ru/porno/Porno-Zrelye-Krasivye-Bolshie-Grudi.html
https://kalugates.ru/xxx/African-Clips-Search-Page-Ebony-Fat-Pussy-Page.html
https://telegra.ph/Die-Milf-Schlampen-beim-geilen-Gangbang-07-01
https://telegra.ph/Militärmädel-saugt-zwei-Pimmel-auf-einmal-leer-06-28
https://smotretsex.ru/sex/Lesbian-Babes-go-trio-with-guy.html
4
พระพุทธองค์ตรัสว่า แม้ความสุขในสวรรค์ ก็ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่ควรยินดีพอใจเพียงแค่สวรรค์ เปรียบเหมือนบุคคลประดับช้างให้งดงามแล้ว กลับตัดเอางวงของช้างไป ทําไมเราต้องมีศาสนา โลกนี้วุ่นวาย เบียดเบียนกัน เพราะอะไร เพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตยิ่งขึ้น จนจิตของ บุคคลนั้นพร้อมที่จะเข้าใจในสัจธรรม จึงทรงแสดงอริยสัจธรรม ๔ อัน เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

อนุปุพพิกถามี ๕ ประการ คือ อนุปุพพิกถา ๕
๑. ทานกถา
กล่าวถึงการให้ การเสียสละ อันเป็นเหตุแห่ง ความสุขทั้งหลาย เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลาย เป็นที่ตั้งแห่งโภคะ ทั้งหลาย ทานย่อมให้สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ จักรพรรดิสมบัติ สาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณ อภิสัมโพธิญาณ ทานจึงเปรียบดุจ แผ่นดินใหญ่ อ่านต่อ ทาน
๒. สีลกถา
กล่าวถึงความประพฤติที่ดีงาม ศีลย่อมให้สมบัติในโลกนี้และโลกหน้า เครื่องประดับใดจะงดงามเช่นกับผู้ที่มีศีลย่อมไม่มีกลิ่นใดจะหอมฟังทั้งตามลมและทวนลม เช่น กลิ่นของผู้มีศีลย่อมไม่มี พระพุทธองค์จึงตรัสศีลไว้ในลําดับต่อจากทาน อ่านต่อ ศีล
๓. สัคคกถา
เรื่องสวรรค์ กล่าวถึงทิพยสุขทิพยสมบัติที่น่าปรารถนาอันจะพึงได้รับ จากผลแห่งทานและศีลที่กระทําแล้ว ย่อมได้ในสวรรค์ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงสัคคกถาไว้ในลําดับต่อจากศีล อ่านต่อ สวรรค์
๔. กามาทีนวกถา
พระพุทธองค์ตรัสว่า แม้ความสุขในสวรรค์ ก็ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่ควรยินดีพอใจเพียงแค่สวรรค์ เปรียบเหมือนบุคคลประดับช้างให้งดงามแล้ว กลับตัดเอางวงของช้างไป จึงแสดงโทษ และความต่ำทราม ความเศร้าหมองของกามว่า กามทั้งหลายมีสุขน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก พระพุทธองค์จึงตรัสกามาที่นวกถา ไว้ในลําดับต่อจากสวรรค์ อ่านต่อ โทษของกาม
๕. เนกขัมมานิสังสกถา
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องของทาน ศีล สวรรค์ และโทษของกามทั้งหลายแล้ว ทรงแสดงอานิสงส์ ของการออกจากกาม ชี้แจงให้เห็นคุณของเนกขัมมะ คือการออกบวช เพื่อปฏิบัติให้ถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นทุกข์ ซึ่งจักเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า อ่านต่อ การออกจากกาม
อริยสัจธรรม ๔
เมื่อทรงทราบว่าบุคคลนั้น มีจิตที่ปราศจากกิเลส มีจิตที่ปราศจากนิวรณ์ คือ กามฉันทนิวรณ์ เป็นต้น มีจิตที่เบิกบานผ่องใส ประกอบด้วยปีติและปราโมทย์ สมบูรณ์ด้วยศรัทธาในสัมมาปฏิบัติแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประกาศอริยสัจธรรม ๔ ประการ ที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธ อริยสัจ และ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เพื่อให้บุคคลนั้นพิจารณา เห็นสัจธรรม ตรัสว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา
อ่านเพิมเติ่ม
บรรลุนิพพาน บรรลุธรรม ดวงตาเห็นธรรม ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน มรรคผลนิพพานมีจริงอนุปุพพิกถา ๕ และ อริยสัจ ๔ การศึกษาตามลำดับลุ่มลึกลงสู่การพ้นทุกข์๖ ขั้นตอนสู่การบรรลุนิพพาน-guidelineนิพพานธาตุโพชฌงค์อายตนะขันธ์โพธิปักขิยธรรมสังโยชน์ไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์อริยสัจ ๔กรรมวัฏฏะ
วิวัฏฏะมหาสุญญตาสูตรอรูปพรหมภูมิ ๔รูปพรหมภูมิ ๑๖อบายภูมิ ๔ – เดรัจฉานภูมิอบายภูมิ ๔ – อสุรกายภูมิอบายภูมิ ๔ – เปตภูมิอบายภูมิ ๔ – นรกภูมิกามสุคติภูมิ ๗ – สวรรค์ ๖ภพภูมิของสัตว์โลก ๓๑ ภูมิวัฏสงสาร สังสารวัฏ สงสารวัฏวิสุทธิ ๗
มัคคสมังคี มรรคสมังคีบันได ๑๐ ขั้น สู่อรหันต์สติปัฏฐาน ๔วิปัสสนากัมมัฏฐานสมถกัมมัฏฐานวิปัสสนาญาณ ๙วิปัสสนาญาณ ๑๖มรรคมีองค์ ๘ความสุขที่แท้จริงโสดาบัน[url=https://www.nirvanattain.com/%E0%B8
5
General Community / اسرع طريقة لجلب الحبيب بصورته 004917637777797
« กระทู้ล่าสุด โดย moomah22 เมื่อ วันนี้ เวลา 11:47:47 »
الشيخ الروحاني جلب الحبيب و خلال ساعة 00491634511222  لجلب الحبيب

رقم ساحر سعودي

شيخ روحاني

شيخ روحاني

رقم ساحر

رقم ساحر

شيخ روحاني

الشيخ الروحاني جلب الحبيب و خلال ساعة 00491634511222  لجلب الحبيب

معالج روحانى 00491634511222

 004917637777797 الشيخ الروحاني جلب الحبيب و خلال ساعة

00491634511222

https://www.rauhane.net/

https://www.elso9.com

https://www.s3udy.org

https://www.eljnoub.com

https://www.q8yat.org

004917637777797


berlinintim


hurenberlin

الشيخ الروحاني جلب الحبيب و خلال ساعة

https://www.hurenberlin.com/

00491634511222

الشيخ الروحاني جلب الحبيب و خلال ساعة


الشيخ الروحاني جلب الحبيب و خلال ساعة


https://www.elso9.com

https://www.eljnoub.com

https://www.s3udy.org


004917637777797

004917637777797


00491634511222

الشيخ الروحاني جلب الحبيب و خلال ساعة 00491634511222  لجلب الحبيب

معالج روحانى 00491634511222  --


004917637777797

https://www.eljnoub.com
https://www.eljnoub.com
6
General Community / Hawt and cute Indonesian youthful darksome brown fucked on web camera
« กระทู้ล่าสุด โดย gotutop เมื่อ วันนี้ เวลา 11:46:53 »

CLICK HERE!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hot Mom Seks Mat Xxx Young amateur couple has sweet time fucking right on the floor Hot Mom Sex Skachat Sex Xnxx Turkcha Sissy Suck And Fuck Busty Ebony Gallery Anal Adult Theater Cristal Caitlin Elizabeth Marxs Nylon Mistress Luna Lanie Leaked  Of Mom pov amy Change room quickie show Horny bhabhi Tranny Gabrielli Ferraz Twistys - One Isnt Enough - Kali Rose Tiffany Tatum Porn Video Shemale Toes Branle toi bien ma puce Mother And Son Sex Stories Mom Son Milf Hairy Sleeping Exgirlfriend doing anal Black Thug Sex Videos Haganef Back again shawtiesluggz Kenna James & Abella Danger in More Than Friends: Part Two Video Wifeys World Open Pusst Girls live bigo scene Slutty bbw stepmom Pinay Sex Naked Dudesnude Asian Massage Orgasms Www.Skipthegames.Com Shemale Free Videos Hot guys masturbate Asian Kung Fu Generation Loop Ashli Orion Huge Squirt queenofanal intimate movie 07/05/15 on 01:09 from MyFreecams Hentai Furry Porn This round butt teen could not wait to take a big cock deep in her ass. Senior nudist free Zoo Porn Russian Hd 720 Cum me work 3d Life Is Strange Porn Hardcore Strapon Videos Fine And Online Big Milf Hd Casting Colombiana Search Page Anya no deal nudes Long Dick Hentai Wet Creamy Panties Pussy Sleeping Sex Girl Image Latina is a bit shy at first in her first sextape Wild babe Mako Takeda sucks on fat cock Fisting Bbw Angelina Jolie Fakes Foot Fetish Snapchat Ebony lesbians kissing licking Men Wearing Skirts In Public Free Outdoor Car Sex Videos Leaked Blowjob Mms Cock ninja studiossex addict stepsister seduced photo Ivy Rose Reality Kings Cute Horny Babe Plays with her Cunt Inthevip Videos Porno Gratisvoyer Toilette Crazy Japanese girl Saki Kouzai in Best Stockings/Pansuto JAV scene Spunk Fountain during the time that that babe is deepthroating me Shemlae Porn Blowjob Her Boyfriend Bukkake Best of Compilation - Extreme Bukkake Medsestra Sex Full Hd Xxx Krasivaya Figura Smoking Mary Jane Extremely Hot Sex And The City Season 5 Nubilefilms Video: All In Gangbang Movie MP777 vids 149 Bigo scandal Desi oldwomen porn fucking images - Porn tube Superhea pussy Shin Se-Kyung Nude Sonya Mo Private Porn Salmyia Net Brannon Rhodes, Stevie Shae in The boom room Scene Russian Amateur Girls Casting Man With A Pussy Porn Porn Wedsite Zipang-6221 Out series once published! The voyeur woman bath! And descended was Tennyo our dressin. Dr Queen's Lesboy Funny Sexy Hot Http Videos Xnxx My Wife Hairy Pussy Schoolgirl Anissa Kate Fucked Huge Cock Getting Ready... Sexy pornstar Selena Rose fucked her servant outdoors Ebalca Net Porn Ngentot Vagina Sampai Orgasme Com Nude Morena Baccarin Alien Ovipositor Porn Egg Laying Alien Porn Alien Egg Alien Egg Laying Alien Egg Cute Teen Dick Really pretty asian doll softcore Colombian Prepagos Huge Cock Mature Anal A very very close up three-some Selenagomez Naked Fabulous Japanese girl Kyoko Maki in Hottest JAV censored POV, Big Tits video 24 Bideo Porn Trinity loren masturbating men Voyeur tapes an asian girl showering and shaving through a peephole Japanese Mother Id Like To Fuck Severe Porn 10 German Mature And Young Extremeladyboys Sex Blonde cougar sucks dick and fucks Famous Naked Movie Stars Girls Thanksgiving Stuffing Frau De Bella Pornstar Slim Blonde Chick Likes It Hard Chicki Porn Madison Knox Porn Wifes twins suck penis and crempie Liberty Harkness Shemale Hot Naked Brides Seamless Pantyhose Babes Hunky Guy Fucked Hard to His Slim Partner on the Bed Naked Girls With Small Tits Porn Fucking My Ex Girlfriend Avatar the last aire bender porn games Sex Gasna Life Japan free sex videos Dana vespoli submissive slut office free porn image Crazy pornstar in Fabulous Reality, Group sex xxx video Rene marvin pics images Crazy pornstar Savannah Fox in incredible piercing, tattoos adult scene Fuuka Takanashi busty doll nailed by a huge dick Meghan Mccarthy Nude Indian Anal Closeup Creampie Xxx Teen Bi Xxx Nude Porn Pic Of Shilpa Shetty Xxx nude porm Wife's Hot Ass Boy spank each other photo Dragon Age Rule 34 Big Ass Porno Anal Img Teen Model Top List Oldman Neighbour Young Girl Porno Image Fap Young Teen Pantyhose Czech Hole Blowbang Gifs Big Boobs Ass Hd Japanese babe pounded by her boyfriend 
https://telegra.ph/VenkovnГ­-dobrodruЕѕstvГ­--ЕЎukГЎnГ­-o-pЕ™eЕѕitГ­-v-pЕ™Г­rodД›-07-24
https://telegra.ph/RychlГЅ-prachy--chceЕЎ-se-stГЎt-modelkou-07-24
https://telegra.ph/Ochen-krasivaya-blondinka-pokazyvaet-klassnuyu-popu-07-18
https://lonelly.ru/porno/Porno-S-Sestroi-Probuiut.html
https://lonelly.ru/porno/Porno-Russkikh-Orgazmy-Stony-Kriki.html
https://lonelly.ru/seks/Anilingus-Porno-V-Rukakh.html
https://cellky.ru/seks/Krasivaia-Porno-Narezka-Smotret-Onlain.html
https://telegra.ph/Mature-Naked-Male-07-22
https://telegra.ph/Brandi-Love-Abigail-Mac-07-22
https://telegra.ph/ДЊeskГЎ-cikГЎnka-si-vydД›lГЎvГЎ-prostitucГ­-07-23
https://best-son.ru/xxx/Amateur-Latina-Bikini.html
https://telegra.ph/Devaha-otvazhilas-po-masturbirovat-kisku-igrushkoj-07-13
https://telegra.ph/Güzel-Genç-Seks-Izle-07-21
https://telegra.ph/Poka-supruga-net-doma-zhena-masturbiruet-v-goryachej-vannoj-07-21
https://zaznakomilis.ru/date/Shuri-Muri-Com-Sait-Znakomstv.html
https://telegra.ph/Seksualnaya-podruga-reshila-soblaznit-strojnym-telom-na-kuhne-07-22
https://kalugates.ru/xxx/Guy-shaves-the-pussy-of-his-latina-gf-and-fucks-her.html
https://regmagaz.ru/shopping/Kupit-Cheki-Internet-Magazinov.html
https://best-son.ru/xxx/Do-you-pee-out-your-clit.html
https://dysex.ru/seks/Luchshie-Porno-Mamochki-Besplatno.html
https://poznakomilisya.ru/dating/Evgenii-Omsk-Znakomstva.html
https://telegra.ph/Porno-s-devkami-s-figurkoj-foto-07-19
https://best-son.ru/xxx/Hot-middle-age-women-naked.html
https://telegra.ph/Milf-Latina-Pictures-07-24
https://xavisa.ru/porno/Isis-Love-Brazzers-Porno.html
https://telegra.ph/PotЕ™ebovala-opГ­chat-kundu-pЕ™ed-spanГ­m-07-24
https://xavisa.ru/seks/Video-Seks-Film-Porno-Semeinyi.html
https://smotretsex.ru/sex/Indian-Porn-Mafia.html
https://zaznakomilis.ru/date/Skachat-Sait-Znakomstv-Mobimeet.html
https://telegra.ph/Petting-der-Lesben-07-01
https://telegra.ph/Haarige-Lesben-verwöhnen-sich-die-Fotzen-06-29
https://telegra.ph/Britanskaya-para-ostavshis-naedine-nashla-vremya-lech-v-postel-dlya-domashnego-seksa-07-03
https://telegra.ph/Intensiv-gepiercte-Muschi-verwöhnt-07-03
https://telegra.ph/Im-Schlaf-die-junge-Japanerin-besamt-07-03
https://masterural72.ru/porn/Clothed-women-looking-for-naked-men.html
https://regmagaz.ru/shopping/Kupit-Plashch-V-Internet-Magazine-Vaildberriz.html
https://telegra.ph/Ebonypaar-ist-so-notgeil-dass-sie-sofort-ficken-07-01
https://kalugates.ru/xxx/Malayalam-Serial-Actress-Nude-Photos.html
https://cellky.ru/porno/Porno-Filmy-Pro-Seks-S-Teshchei.html
https://telegra.ph/Golye-kiski-devok-07-06
https://regmagaz.ru/shopping/Pomeshchenie-Internet-Magazina.html
https://regmagaz.ru/shopping/Manikiurnyi-Magazin-Ulan-Ude.html
https://cellky.ru/porno/Smotret-Porno-Novinki-2021-Mamka.html
https://moi-magaz.ru/pics/Magazin-Draiver-Mineralnye-Vody-Telefon.html
https://moi-magaz.ru/pics/Magazin-Xiaomi-Mi-Store.html
https://telegra.ph/Afrolatten-fГјr-die-geile-Blondine-07-15
https://telegra.ph/S-ryzhej-dochkoj-otcu-trahatsya-ponravilos-bolshe-chem-s-zhenoj-06-30
https://telegra.ph/Rayveness-Nude-07-09
https://telegra.ph/Der-jungen-Blonden-gefallen-Blowjobs-richtig-gut-06-22
https://zaznakomilis.ru/date/Chat-Ruletka-Bez-Video.html
7
ชุดตรุษจีนเด็ก ชุดเด็กตรุษจีน Chinese new year ชุดเด็กน่ารัก


ชุดตรุษจีนเด็ก ชุดเด็กตรุษจีน Chinese new year ชุดเด็กน่ารัก
ชุดตรุษจีนหญิง เสื้อคอจีน ขา3ส่วน
ผ้าแพรอย่างดี นิ่ม เบา สวมใส่สบาย
สวยแบบอาหมวยน้อย ในเทศกาลตรุษจีน 2019
ในเซ็ทมี 2 ชิ้นมี เสื้อ+กางเกง
มี 2 แบบให้เลือกค่ะ

size 2-4-6-8-10

ตารางเทียบไซส์ชุดตรุษจีนเด็กหญิง ขา3ส่วน
size 2 เสื้อ รอบอก 22" ยาว 12" /กางเกง รอบเอว 14" ยาว 13" /น้ำหนักไม่เกิน 10 กก.
size 4 เสื้อ รอบอก24" ยาว 13" /กางเกง รอบเอว 16" ยาว 14" /น้ำหนัก 10-13 กก.
size 6 เสื้อ รอบอก25" ยาว 15" /กางเกง รอบเอว 17" ยาว 15" /น้ำหนัก 13-16 กก.
size 8 เสื้อ รอบอก26" ยาว 17"/ กางเกง รอบเอว 18" ยาว 16" /น้ำหนัก 16-19 กก.
size 10 เสื้อ รอบอก28" ยาว 19" / กางเกง รอบเอว 20" ยาว 16" /น้ำหนัก 19-22 กก.

เอวก่อนยืด ยืดได้อีก 5-6 นิ้ว

สินค้าพร้อมส่งค่ะ

ราคา 350 บาท

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
มือถือ 06-3697-9644
http://line.me/ti/p/~uokkai

Id line : Uokkai

ค่าจัดส่ง
- ลทบ 30 บาท
-ems 50 บาท

***สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืน***
8
General Community / Young Sister Creampies
« กระทู้ล่าสุด โดย gotutop เมื่อ วันนี้ เวลา 11:45:08 »

CLICK HERE!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Only H Games Big lightskin cock SAPECOU A PRIMA Naked sex you tube Lexi Atkins Model Bunnie Hughes Porno Stretching asshole while she... Fucked My Sisters Friend Katie Monroe Porno Pics Selfie sexy naked girls Girls friend takes turn lickin pic Pussysmall xxx Pokemon Berry Sex King Of The Hill Porn Cartoons Jayden Jaymes Gives A Hot Blowjob Outside The Car Picture 3 Www Honey FoXXX Shemale Com Piper Fawn Ass Russian Teens Sex Movies Porno Classic Secretary Guerlain La Petite Robe Noire 1 Short woman Deepthroat oral-stimulation-job for boy Big Dick Bitches Perfect girl with jumps best adult free pic Crazy Japanese slut Amin Kawai, Ai Himeno, Mimi in Horny Threesomes JAV video Backpage Bronx Indian doggy style Bill Bailey drilling butt of Madison Rose Karen Fisher Feet Latina Big Booty Ass Luxre Tv Plante Contre Ebony Cumshot Compilation Ebony asian handjob dick and interracial Jav Cuckold Kiss Beautiful aunty nude naked - Best porno S-Cute Porn Masaj Sex Net Bear Porn Stars Madison Parker & Scott Nails  in Asslicious 2 Betty boop pussy nude gif Foot Fetish Obsession Lillie Porn Soccer Mom With Big Boobs Fucks Herself With Two Dildos Tube Porn Teen hardcore love Katie Morgan Gangbang Porn Squirt 1080hd Www Nice Tgirl Porno Panties Its Ok Shes My Mother In Law Ava Kelly Facial Abuse Photo Number From Mia Li Is Gia Dimarcos Hot Lesbian Foot Toy Shot For Foot Pamela Anderson Nude Ass Pamela Anderson Full Nude Big Boobs Ass Leaked Sex Tape Xnxx Craigslist Sac.Personals Sweetheart from final months avatar two Lick feet under table foot worship Staci Carr Nude Lesbian Threesome Old And Young Asian spanish naked Sex chun lin Blow shot oral facial compilation Porno Cory Chase Blacked Porn Pictures Hot Amazing Japanese chick Rui Natsukawa in Exotic Threesomes, POV JAV scene Mary and Amber play Strip High Card Shemale Annie Fosters Home For Imaginary Friends Bloo Me Thai Porn Hd Mp4 Star Wars Porn Stormtroopers Furry porn bridgett blowjob COMPILATION OF BOUNCING TITS Nude Hong Nhung Sky Banks Reality Kings Pics Of Naked Bolivian Girls Greek art porn Mallu Desi Naked Aunty Indian Topless Bra Malayalam Cleavage South Tam E Chat For Everyone Rachelaziani Rachel Aziani Ponstar Big Tits Voluptuous Porn Pics Stuffing Fetish Fucking for no thing Girls Peeing In Girls Mouth Candid bubble wife shopping tight black Zzz Tube Porno Com Rahee Dahake Nude The Return of the Incredible Woman! Threesome New Videos Claire Dames in Cream Pie Blowout #2 Hot Lesbains Sex Brazil Lesbian Porn Backpage Massage Virginia Beach Girl sexy 69 hot Amazing retro sex scene from the Golden Epoch Bukkake Gang-Bang-L1390- Skinny black Tiffany Nunez rubs her cunt in front of her man and banged Sex Hentai New Unshaved Mature Topless Teen Virgins black cinnamon midget Rosario Dawson Pussyfucking Rosario Dawson Pussyfucking Rosario Dawson Rosario Dawson Sextape Rosario Dawson Young couple do naughty things in their free time Showing Media Posts For Teen Latina Schoolgirls Xxx Could it be magic? Busty redhead pov fan compilations Hot Mature Party Joelma Mendes CZECH STREETS - DIANA Mariah Lynn Streamer Female domination senarios Submissive milf wife hard crying Teengalery Lisey Sweet Porno Foto Flint Escort Reviews Horny teens with big tits get penetrated hard Flat Blonde Painful Anal Threesome Lana Adams Indexxx Alex Casio and Nikki Skye are girls with amazing asses Sharon Lee Solo Japanese Hot Mother Spicy Big Butt Tube Free Big Butt Booty D Mom Sex Phoenix Marie Teen Creampie thumbnails Ptsd And Sex Teens Share Dick Gina valentina brasileira Busty fuck mature Russian Amateur Galleries Tit natural orgy Busty supper nanny videos Shemale Escort Efe Bal 2022 See true Kino Art Sex Facial Porn Teen Videos Free Young Porn Videos Stroking till cumshot continued squirt pic Girl Licks Dick In Car Dragon 6790 German Ambulance Truck My Girlfriend Karen Cute blowjob load face best adult free photos Cumming with chastity device lock free porn xxx pic Nude Pussg Large Gazoo Puerto Rican Fransheliz Vasquez Copulates Large Weenie Pussy wet twerking Amateur adult pov Mistress Ko Most Fun Oral Sex Bitte fick mich Mallu Aunty With Her Lover Hard Fuck Nude Swimmer Girl Hd Photo Best Tits Vk Sex Passionate Xxx Older Women Porn Vk 
https://telegra.ph/Der-Arsch-des-jungen-Luders-wird-hart-gespankt-07-04
https://moi-magaz.ru/pics/Ip-Gumbatov-Izhevsk-Adres-Magazina.html
https://zaznakomilis.ru/date/Krasnodar-Sait-Znakomstv-Bdsm.html
https://regmagaz.ru/shopping/Arenda-Pod-Magazin-Barnaul.html
https://masterural72.ru/porn/Chaturbate-Shows---Lucci1---Anal-and-Facial.html
https://xavisa.ru/porno/Porno-Mia-Khalifa-Konchil-Vnutr.html
https://telegra.ph/Shyla-Jennings-Spreizt-Und-Nutzt-Ihre-Dildos-06-25
https://smotretsex.ru/sex/Nastie-in-slutty-vixen-enjoying-double-penetration-sex.html
https://xavisa.ru/seks/Dve-Podrugi-Lesbiianki-Porno-Video.html
https://telegra.ph/Top-Fuck-Videos-07-18
https://regmagaz.ru/shopping/Magazin-Rezonans-V-Elizovo-Chasy-Raboty.html
https://regmagaz.ru/shopping/Magazin-On-I-Ona-Iuzhno-Sakhalinsk.html
https://catriso.ru/porno/Porno-Besplatno-Bez-Registr-Skachat.html
https://telegra.ph/Sochnaya-zadnica-v-chernyh-chulkah-07-13
https://telegra.ph/Krasivaya-shalava-razdevaetsya-v-vannoj-07-09
https://smotretsex.ru/sex/Kayden-Kross-Black.html
https://telegra.ph/Obnazhennye-devushki-v-prorubi-foto-07-13
https://telegra.ph/Free-Compilation-Porn-07-12
https://telegra.ph/Brillenluder-lässt-sich-für-Kohle-ficken-07-15
https://poznakomilisya.ru/dating/Znakomstva-V-Kaluge-Bez-Registratsii.html
https://telegra.ph/Angelica-Abby-07-17
https://telegra.ph/Parnishka-darit-podruge-nezabyvaemyj-analnyj-seks-na-divane-07-16
https://telegra.ph/Russkie-sisyastye-razvrtnniichayut-na-prirode-07-08
https://telegra.ph/Mösenbusch-eines-Amateurgirls-beim-Casting-07-12
https://lonelly.ru/seks/Porno-Anime-Foto-Golykh-Devushek.html
https://telegra.ph/SHikarnaya-belokozhaya-shlyushka-baldeet-kogda-ee-protykayut-huyami-vo-vse-dyrki-chernokozhie-molodcy-07-19
https://telegra.ph/Devushka-s-masturbatorom-07-08
https://gwende.ru/porno/Russkie-Biseksualnye-Rogonostsy-Femdom-Porno-Roliki.html
https://zaznakomilis.ru/date/Znakomstvo-Gei-Kazan-S-Telefonami.html
https://zaznakomilis.ru/date/Znakomstva-V-Derbente-Foto.html
https://moi-magaz.ru/pics/Magazin-Akula-Kids-Gorlovka.html
https://telegra.ph/Sexuelle-Folter-mit-Auspeitschung-und-Sexmaschinen-fГјr-zwei-verwandte-Sklaven-06-24
https://telegra.ph/Freund-fickte-die-Braut-nachdem-er-einen-Hochzeitsaufruhr-arrangiert-hatte-06-23
https://xavisa.ru/porno/Porno-Onlain-Russkikh-Sochnykh.html
https://cellky.ru/seks/Porno-Onlain-Skrytoe-Mama.html
https://telegra.ph/Hardcore-Fick-zwischen-Sledge-Hammer-6-Klarisa-Leone-07-16
https://dysex.ru/seks/Porno-Drochka-Rukami-Narezki-Domashnee.html
https://dysex.ru/porno/Porno-Video-Anal-S-Sestrenkoi.html
https://catriso.ru/porno/Russkoe-Porno-Video-Analnyi-Pikap.html
https://telegra.ph/Joymii-SikiЕџ-Izle-07-21
https://telegra.ph/Sucking-Black-Tranny-Dick-07-08
https://telegra.ph/CHernokozhij-vydaet-beloj-blondinke-s-krasivymi-dojkami-i-popkoj-ogromnyj-huec-07-16
https://masterural72.ru/porn/So-yummy.html
https://smotretsex.ru/sex/Amateur-upskirt-college-chick-on-video.html
https://smotretsex.ru/sex/Amazing-brunette-candid-voyeur-booty.html
https://telegra.ph/Studentin-beim-Sex-unter-Zusehern-07-15
https://regmagaz.ru/shopping/Magazin-Montazhnik-Naberezhnye-Chelny.html
https://telegra.ph/Zevk-Için-Seks-Yapan-Lezbiyenler-Video-07-23
https://telegra.ph/Brüste-und-Möse-der-notgeilen-Göre-07-16
https://telegra.ph/Hd-Big-Pussy-Lips-07-15
9
ลีวาลีย์  เวดดิ้ง  รับจัดงานแต่งงาน  โดย  ดิ๊พ  บอยสเก๊าท์งานแต่งงานพิธีเช้าหรือพิธีมงคลสมรสในรูปแบบประเพณี ไทย  ถือได้ว่า  เป็นประเพณีที่มีความสวยงาม ที่คู่ควรที่จะอนุรักษ์
ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน  นอกจากความเป็นสิริมงคลที่บ่าวสาวจะได้รับในการดำเนินพิธีแล้วนั้น  ยังมีความงดงามที่แฝงไว้ด้วยความหมายที่ล้วนแล้วแต่ ประหนึ่ง ดั่งคำอวยพรที่ล้ำค่ามากที่สุด  จากญาติผู้ใหญ่  และยังถือ  เป็นการทดแทนคุณของบุฟการี   ลีวาลีย์  เวดดิ้ง  รับจัดงานแต่งพิธีเช้า  โดย  ดิ๊พ  บอยสเก๊าท์ พิธีกรงานแต่งเช้า  มืออาชีพ  เราขอดูแลทุกคู่รัก  ด้วยหัวใจลีวาลีย์  เวดดิ้ง   รับจัดงานแต่งครบวงจร ออ แก ไนซ์ งานแต่ง ดูแลพิธีการ  โดย   ดิ๊พ  บอยสเก๊าท์  พิธีกรงานแต่ง ขอดูแลทุกคู่รัก  ด้วยหัวใจ  ด้วยอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามตามหลักจารีตประเพณี ลำดับทุกขั้นตอนพิธี โดย พิธีกรงานแต่งงาน มืออาชีพ ดิ๊พ บอยสเก๊าท์LIVALI WEDDING รับจัดงานแต่งงาน( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ) โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ Mobile 0888744499 0979565144www.livaliwedding.comwww.รับจัดงานแต่งเช้า.comLine@ LIVALIWEDDINGFacebook : รับจัดงานแต่งเช้า livaliweddingIG : livaliweddingEmail : livali.wedding@gmail.comรับจัดงานแต่งงานครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี10
General Community / Best Japanese model Risa Kasumi in Hottest Handjobs, Swallow JAV clip
« กระทู้ล่าสุด โดย gotutop เมื่อ วันนี้ เวลา 11:43:27 »

CLICK HERE!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slow Motion Facials nimfoboobs non-professional episode on 1/28/15 02:11 from chaturbate Big Breasted Babe Hard Tit Job and Pussy Hammered by a Hunky Hot Guy Nude Pictures Of Catherine Bell Diapermess Nikki Girl anulsex Mischa Brooks & Danny Wylde in My Sisters Hot Friend Photos of older women that love younger boys Naked Body Woman Building Contest Tattooed sweetheart uses hitachi Nudebeach Angels Crazy pornstar Roxie Rogerz in Horny POV, Blowjob adult movie Professor Gaia Monroe Chelsey Reist Feet Hot Femdom Sex Ryuko Porn Mature give blowjobs Korean Solo Masturbation Bukakke gangbang compilation Project x sex scene Teen Small Boobs Porn Tit Fuck Suck Dior gets fucked massive black Huge Dog Cumshots Hidden frat buddy records ally abusing college wench Girl Video Chatting Women And Boy Incest Sex Snuck into coworkers house fuck Little Mutt Video: Jocalynn George Massage Camsoda Squirt Embarrassed Nude Teen Nuttin butt pinky 2 sexualstrangers secret episode on 1/30/15 19:27 from chaturbate Exgf fucked blond fucking 40 Old Black Pussy Gothic Girl Fucks Black Cock Tan girls fingering their self naked up close Foot and boots fetish with a enjoyable Oriental Girl watching porn gets into real action with her bf Vergewaltigung Japanese Sex Film Xnxx Spanish babe anastasia brokelyn loves image Fingered through panties Asian Tranny Blowjob Cock in all holes gif images Lubnan women naked Deflowering Story Teens Getting Fucked Sexminiskirt Black girls and white guy fuck - Real Naked Girls Milf Solo Hentai Play Pron Games Chanel West Coast Nube Pic Exotic Japanese girl Rin Aika in Hottest Hairy, Doggy Style JAV clip Big Titty Creampies 4some amateur Deepthroat Bj Porno Big Cock Solo Mura 042815 222 Jav Porn Xhamster Free Porn Tubes Free Xhamsters Sex Free Clips 5 Exotic pornstar in Amazing Facial, College adult video Fuck Mature Whore And Eat Cheese Porn Love it getting overspread! Backyard topless bathing Short Shorts Milf Breasty latin chick sex machine cam Homemade fuck with a lovely college babe Transexual Meets Alice Hot Sex Hentaygames Reunion Revenge Goes Awry Hottest pornstar Sophia Jade in Amazing Masturbation, Solo Girl porn scene Old mom shows son porn Anal Prone Bone Hottest Real Contest Of All Time Beautiful Party Girls Babe thigh high boots gets fucked free porn image Cute Babe Reaches   Genuine Orgasms In Their Favorite Poses Girl foot tickled part comedy sketch photo Sexy school girls upskirt Rule 34 Dbz Naughty badangelgirl fan image Classic xxx brummi bumst sichs Carla Karups Nude Porno Pussy Licking Threesome Hairy Hot Winnie Suit Fantasy A Swingers Weekend 2022 Full Movie OldNanny Hot step-mom lesbian fuck with strapon Ashe Maree Elf Thick vinyl rubber stripper dancer clothes Cuban Ass Carina Devoe Hottest Japanese model Miku Kohinata in Fabulous JAV uncensored Facial scene Black Shemale Video Pakistani Aunty Sex Rate My Gf Boobs Thick Redhead Wife Cheating on Hubby With 2 Black Dudes Move hot sex porn in bed - Real Naked Girls American Blow Job Best Japanese whore Akubi Asakara in Amazing Gangbang, Cunnilingus JAV video Moms boluptuos Purrfect Pussy Bryce Dallas Howard Nude Pics Big boobs fack and sex Bijou Nude Mom Anal Pornhub Cute Male Porn Pretty GF does it all but the facial Hentai Cum Face Mature Thong Sex Gemini Rose Porn Sex Japanese Massage Molester Video Brighton Escorts All Holes Busted With Angel Smalls Kanno Miina Bwc rough free porn compilations upskirt dans le metro Brutal Lesbian Teen Porn Married woman having sex in Bahrain Pinay amateur nude sex Hard Outdoor Teens Giving Hand Jobs Nude Country Babes Annette Schwarz Deepthroat Ball Suck Throatfuck Cum In Mouth 3 Indexxx.Com Sexy Blond Cougar Jill Kelly Bangs Photographer Ecstasy Max Sexy Horny Girl Solo Masturbation Busty Hentai Girl Wants Sex Now Beautiful Pussy Fucking Hardcore Lesson outdoor walking and giving out Wald double penetration outdoor fan compilation Xxx German Retro Fuck 187 Ejaculating Dildo Video tanga en la calle Little teens asian desnudas Anthrax Worship Music 2022 ExGhettoGf: This hooker is picked up for a blow job! Rape Penetration Hazbin Hotel Sex Comic Pamela Ann Gordon Nude Lizzy Wurst Tribute Brie Larson Ever Nude Amateur Lesbian Pussy Face Pov Porn Best Japanese girl Yuka Minase in Exotic Big Tits JAV scene Nude Indian Women On Beaches Mom Mature Incest Porno Www Sex Videos Missionary Jenna Shea Photo Plan reel best adult free xxx pic 
https://telegra.ph/Auf-dem-Schwanz-sitzt-das-Tattoogirl-mit-FakebrГјsten-07-16
https://regmagaz.ru/shopping/Magazine-Sem-Plius.html
https://telegra.ph/Best-Butt-Plugs-07-11
https://poznakomilisya.ru/dating/Znakomstva-Shchelkovo-Friazino.html
https://vinsao.ru/seks/Mama-Syn-Porno-Intsest-Sekret.html
https://telegra.ph/Farbige-Stiefschwester-von-hellem-Bruder-gevögelt-07-14
https://telegra.ph/Opytnaya-mama-lyubit-sosat-pisyun-synochka-i-trahatsya-s-muzhem-06-30
https://poznakomilisya.ru/dating/Poznakomitsia-S-Zhenshchinoi-Nizhnekamsk.html
https://telegra.ph/Miss-Kenzie-Anne-Porno-07-19
https://regmagaz.ru/shopping/Iaponskii-Magazin-Grinvich.html
https://telegra.ph/Model-v-prozrachnom-bele-vpuskaet-v-popku-i-vaginu-chleny-dvuh-opytnyh-lyubovnikov-07-01
https://smotretsex.ru/sex/Nude-highschool-girls-xxx.html
https://telegra.ph/Prigotovil-romantik-i-lishil-analnoj-devstvennosti-russkuyu-devushku-07-14
https://zaznakomilis.ru/date/Znakomstva-Sosnovoborsk-Krasnoiarskii.html
https://poznakomilisya.ru/dating/Flirt-So-Zverem-Smotret-Onlain.html
https://best-son.ru/xxx/Motwami-pron.html
https://telegra.ph/Hässlicher-alter-Sack-vögelt-junge-Teen-Muschi-07-03
https://telegra.ph/Male-Spanking-Pics-07-24
https://telegra.ph/Hardcorefick-der-Negerin-mit-drei-BBC-und-einem-WeiГџem-07-12
https://telegra.ph/Blondinka-proshlas-vdol-trassy-bez-trusov-07-12
https://telegra.ph/Blake-Rose-Pornstar-07-21
https://telegra.ph/Madison-Parker-schiebt-sich-Gummipimmel-ins-Loch-07-16
https://vinsao.ru/seks/Smotret-Russkoe-Domashnee-Porno-Porval-Zhene-Popu.html
https://telegra.ph/Ficken-mit-dem-Freund-des-Vaters-07-13
https://regmagaz.ru/shopping/Dom-Karlo-Mebel-Internet-Magazin.html
https://xavisa.ru/seks/Porno-Svingery-Semeinye-Pary-Zhena.html
https://telegra.ph/Konchayut-v-zadnicu-foto-07-12
https://regmagaz.ru/shopping/Magazin-Formula-Tepla-Orenburg.html
https://telegra.ph/Minet-s-okonchaniem-v-rot-sdelan-russkoj-damoj-na-rabote-07-18
https://regmagaz.ru/shopping/Shveinyi-Magazin-Na-Komsomolskoi.html
https://telegra.ph/Bryunetka-posle-dusha-nezhno-laskaet-svoe-telo-i-razdvigaet-nogi-pered-parnem-07-16
https://dysex.ru/porno/Porno-Mamki-Gruppa-Besplatno.html
https://telegra.ph/Prallbusige-Mama-beim-Ritt-zum-Höhepunkt-06-28
https://zaznakomilis.ru/date/S-Chego-Nachat-Znakomstvo-V-Seti.html
https://telegra.ph/Mobil-Cebe-KД±sa-Sert-SikiЕџ-07-22
https://telegra.ph/Lyubov-k-ezhednevnym-krempayam-07-20
https://telegra.ph/Geiler-Solofick-mit-Capri-Anderson-06-26
https://telegra.ph/Pered-domashnej-skrytoj-kameroj-zrelyj-massazhist-trahnul-moloduyu-kralyu-07-02
https://telegra.ph/Tatuirovannaya-izvrashchenka-poluchila-v-zad-penis-nakachannogo-trenera-na-kovrike-07-01
https://telegra.ph/ZHeskij-trah-so-straponami-foto-07-11
https://telegra.ph/Russkaya-ehksgibicionistka-shokiruet-prohozhih-golym-telom-v-lyudnyh-mestah-07-15
https://telegra.ph/Frau-mit-haarloser-Fotze-06-29
https://regmagaz.ru/shopping/Magazin-Flora-Belovo.html
https://telegra.ph/Golye-devushki-na-kone-foto-07-20
https://poznakomilisya.ru/dating/Prezentatsiia-Znakomstvo-S-Interfeisom-Programmy-Pourochnyi-Plan.html
https://telegra.ph/Sexy-Lesbian-Pic-07-24
https://kalugates.ru/xxx/Wearing-thong.html
https://smotretsex.ru/sex/Bwheaven.html
https://masterural72.ru/porn/Girl-fresh-fuck.html
https://lonelly.ru/seks/Amerikanskie-Mamki-Porno-V-Zhopu.html
หน้า: [1] 2 3 ... 10